პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მასტერკლასი თემაზე "სამედიცინო ტერმინოლოგიის თარგმნის სიძნელეები რუსულიდან ქართულად და ქართულიდან რუსულად", მინსკი