პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკონსულო მომსახურების გაწევა მილანში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის