პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ღია კარის დღე საფრანგეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის მიზნით, ქ. პარიზი