დიასპორული საინფორმაციო ბიულეტენი


დიასპორის შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, საზღვარგარეთ დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და დიასპორული ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობით, ყოველთვიურად გამოსცემს დიასპორულ საინფორმაციო ბიულეტენს.

ბიულეტენი მოიცავს საზღვარგარეთ მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციებისა და უცხოეთში სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე თანამემამულეების ორგანიზებით ან მათი მხარდაჭერით განხორციელებული ღონისძიებების, აქტივობებისა თუ მიღწევების შესახებ საინფორმაციო სახის მასალას.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს შემდეგ მისამართზე: tkobakhidze@mfa.gov.ge 


  

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019