პროგრამა "იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი"


პროგრამის საჭიროება განპირობებულია საზღვარგარეთის ქვეყნებში მცხოვრებ ქართველ ახალგაზრდებთან მდგრადი ინსტიტუციონალური ურთიერთობის განვითარებისა და სახალხო დიპლომატიაში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფის აუცილებლობით, რომლის მიზანია საზღვარგარეთ მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე, საზოგადოებრივად აქტიური ქართველი ახალგაზრდების სახალხო დიპლომატიაში ჩართვის გზით საქართველოს პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და შერჩეულ კანდიდატს შორის გაფორმდება ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც კონკურსში გამარჯვებულ კანდიდატებს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად გამოეყოფათ თანხა 7000 ლარის ოდენობით. პროგრამის საშუალებით იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, შესაძლებლობა ეძლევათ ერთწლიანი მანდატით გახდნენახალგაზრდა ელჩებიმათ ადგილსამყოფელ ქვეყნებში და მოახდინონ ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების ინფორმირება საქართველოს ეკონომიკის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული პოლიტიკისა და ისტორიის შესახებ. ახალგაზრდა ელჩებსსპეციალურად შექმნილი კომისია არჩევს.

კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ, დაუკავშირდეთ პროგრამის კურატორს შემდეგ მისამართზე: tkobakhidze@mfa.gov.ge

„საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების“ კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

შემოსული 76 განაცხადიდან კომისიამ, ხმათა უმრავლესობით 15 გამარჯვებული გამოავლინა: მარიამ თაყნიაშვილი (ავსტრიის რესპუბლიკა)   ვენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი; ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტატო ოქრუაშვილი, იურისტი, სამართალმცოდნე; ბელგიის სამეფო, . ბრიუსელი - ნინო ახალშენიშვილი, სამართალმცოდნე; გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, . მიუნხენი - ირინე ჩიხლაძე, ლუდვიგ-მაქსიმილიანის სახელობის მიუნხენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი; დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოლონდონი - სოფო ქევხიშვილი, ლონდონის სამეფო კოლეჯის პოლიტიკის და ლიბერალური მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი; ესპანეთის სამეფო, . მადრიდი - თამარ არველაძე, IE უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტი; თურქეთის რესპუბლიკა, . ანკარა - გიორგი ცეცხლაძე, ანკარის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი; იტალიის რესპუბლიკა, . რომი - ნენო გაბელია, . რომისლა საპიენცასუნივერსიტეტი დოქტორანტი, მკვლევარი; ნიდერლანდების სამეფო - ერეკლე კოპლატაძე, გრონინგენის უნივერსიტეტის, საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფაკულტეტის სტუდენტი; პოლონეთის რესპუბლიკა, . ვარშავა - თამარ ლორთქიფანიძე, ვარშავის უნივერსიტეტის, პოლიტიკური მეცნიერებებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი; საბერძნეთის რესპუბლიკა, . ათენი - ლიკა ჯანელიძეათენის ვახტანგ VI ის სახ. ქართული საკვირაო სკოლის ისტორიის და გეოგრაფის მასწავლებელი; საფრანგეთი რესპუბლიკა, . პარიზი - მერი უღრელიძე, პარიზის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი; უკრაინა, . კიევი - სანდრო თოფურია, კომპანიაგლობალ ივენთ გრუპ“-ის დამფუძნებელი; შვედეთის სამეფო - მარიამ ორჯონიკიძე, სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის, პოლიტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი; ჩეხეთის რესპუბლიკა, . პრაღა - დემეტრე რუხაძე, პრაღის უნივერსიტეტის, პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტი.

 

ამერიკის შეერთებულშტატები
ტატო ოქრუაშვილი
იურისტი,
სამართალმცოდნე
ესპანეთის სამეფო
თამარ არველაძე
IE უნივერსიტეტის
საერთაშორისო ურთიერთობების
ფაკულტეტის სტუდენტი
 
ავსტრიის რესპუბლიკა
მარიამ თაყნიაშვილი
ვენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი
ბელგიის სამეფო
ნინო ახალშენიშვილი
სამართალმცოდნე, ლუვენის კათოლიკური
უნივერსიტეტის სტუდენტი
ნიდერლანდების სამეფო
ერეკლე კოპლატაძე
გრონინგენის უნივერსიტეტის
საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო
ორგანიზაციების ფაკულტეტის სტუდენტი
 
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა
ირინე ჩიხლაძე, ლუდვიგ-მაქსიმილიანის
სახელობის მიუნხენის უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი
პოლონეთის რესპუბლიკა
თამარ ლორთქიფანიძე
ვარშავის უნივერსიტეტის
პოლიტიკური მეცნიერებებისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი
 
თურქეთის რესპუბლიკა
გიორგი ცეცხლაძე
ანკარის უნივერსიტეტის
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი
იდი ბრიტანეთი
სოფო ქევხიშვილი
ლონდონის უნივერსიტეტ-
კოლეჯის პოლიტიკის და ლიბერალური
მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი
 

იტალიის რესპუბლიკა

ნენო გაბელია
.რომის ლასაპიენცას
უნივერსიტეტის დოქტორი, მკვლევარი

საფრანგეთის რესპუბლიკა
მერი უღრელიძე
პარიზის უნივერსიტეტის
სოციოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი
 
საბერძნეთის რესპუბლიკა
ლიკა ჯანელიძე
ათენის ვახტანგVI-ის სახელობის ქართული
საკვირაო სკოლის ისტორიისა და გეოგრაფის მასწავლებელი,
საბერძნეთში კარდაფის მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტის სტუდენტი
ჩეხეთის რესპუბლიკა
დემეტრე რუხაძე
ანგლო -ამერიკული უნივერსიტეტის
პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტი
 
შვედეთის სამეფო
მარიამ ორჯონიკიძე
სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის
პოლიტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი
 
უკრაინა
სანდრო თოფურია
კომპანია გლობალ ივენთ გრუპ“-ის
დამფუძნებელი