პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

“უცხოეთში მოქმედი ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლების მხარდაჭერის“ პროგრამის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ


19.05.2023

„უცხოეთში მოქმედი ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლების მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში შემოსული 19 განაცხადიდან, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამოვლინდა 16 გამარჯვებული:

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

ამერიკის შეერთებული შტატები

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა

ესპანეთის სამეფო

თურქეთის რესპუბლიკა

ირლანდიის რესპუბლიკა

ისრაელის სახელმწიფო

იტალიის რესპუბლიკა

რუსეთის ფედერაციული რესპუბლიკა

საფრანგეთის რესპუბლიკა

 

"დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერის" პროგრამის გამარჯვებულები იხილეთ აქ:

https://bit.ly/43apWgh  

"იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის" პროგრამის გამარჯვებულები იხილეთ აქ:

https://bit.ly/3IlyoS3 

აღსანიშნავია, რომ ხსენებული პროგრამები მიზნად ისახავენ ქართული დიასპორის სამშობლოსთან კავშირების გაღრმავებას, საზღვარგარეთ საქართველოსა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციას, ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის და ეროვნული ინტერესების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელებას, თანამემამულეებში ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებასა და საქართველოს ახალგაზრდა უცხოელ მეგობართა წრის გაფართოვებას. ამ მიზნით პროგრამების გამარჯვებულები, მიმდინარე წლის განმავლობაში  განახორციელებენ მრავალფეროვან კულტურულ-შემოქმედებით, სპორტულ, საგანმანათლებლო და სხვა სახის აქტივობებს ადგილსამყოფელ ქვეყნებში.