პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ბიზნესის მხარდაჭერა

ბიზნესის კეთების მხრივ, საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანაა. მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების“ 2019 წლის რეიტინგის მიხედვით, ჩვენმა სამშობლომ უპრეცედენტოდ დიდ წარმატებას მიაღწია და მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის მე-6 ადგილი დაიკავა, ბიზნესის დაწყების კომპონენტში კი, საქართველო მსოფლიოში მე-2 ადგილს იკავებს.

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობისა და საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, სახელმწიფო აქტიურად უჭერს მხარს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას, ინოვაციურ და მაღალტექნოლოგიურ საინვესტიციო პროექტებს და ხელს უწყობს ბიზნესის დაწყების კუთხით, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას.

იხილეთ ბიზნესის მხარდაჭერის ის სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც ხელმისაწვდომია უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისთვის საქართველოში ბიზნესის დაწყება-განვითარების თვალსაზრისით.

აქვე, შეგიძლიათ გაეცნოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების იმ მიმდინარე პროექტებს საქართველოში, რომელშიც ჩართვა ასევე შეუძლიათ საზღვარგარეთ მყოფ თანამემამულეებს.

 

 

"უმასპინძლე საქართველოში"

სახელმწიფო პროგრამას ახორციელებს სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარებას. პროგრამა მეწარმეობით დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს რეგიონებში განავითარონ სასტუმრო ბიზნესი, შექმნან ახალი სამუშაო ადგილები და მოიზიდონ მეტი დამსვენებელი. აღნიშნულის ფარგლებში, სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით დაინტერესებულ მეწარმეს შეუძლია საქართველოში: ააშენოს ახალი სასტუმრო; მოახდინოს არსებული ინფრასტრუქტურის გაფართოება/გადაიარაღება ან გააფორმოს „ფრენჩაიზინგის“ ხელშეკრულება სასტუმროს საერთაშორისო ოპერატორთან და შემოიყვანოს უცხოური ბრენდი ქართულ ბაზარზე.

მეტის ნახვა

ინდუსტრიული მიმართულება

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და უკვე არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა. პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში და იგი ითვალისწინებს მეწარმეებისთვის ფინანსურ-ტექნიკურ მხარდაჭერას, რაც გულისხმობს პროგრამის პარტნიორი კომერციული ბანკის მიმართვის შემთხვევაში, მეწარმეებისთვის კრედიტის დამტკიცებას „აწარმოე საქართველოს“ პირობებით.

მეტის ნახვა

საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი გულისხმობს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საკრედიტო გარანტიის გაცემას, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა დააკმაყოფილონ სესხის უზრუნველყოფაზე არსებული მოთხოვნები. აღნიშნული მექანიზმის ფარგლებში, სესხის აღება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებების შემთხვევაში: წარმოება და გადამუშავება; სასტუმრო ინდუსტრია; ელექტროენერგიის წარმოება; საგანმანათლებლო საქმიანობა; ტრენინგ ცენტრები; სერვისების ექსპორტი; მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო ლაბორატორიები. სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური კი - 2 000 000 ლარს.

მეტის ნახვა

ახალგაზრდა მეწარმე

სახელმწიფო პროგრამა „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის (მამაკაცები - 18-დან 35 წლის ჩათვლით, ქალები - 18-დან 40 წლის ჩათვლით), რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში. პროგრამა მიზნად ისახავს რეგიონებში/სოფლებში ახალგაზრდა მეწარმეების ბიზნესში ჩართულობის ხელშეწყობას უშუალოდ ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელის საშუალებით. პროგრამა ითვალისწინებს ახალი ბიზნესის დასაწყებად დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევას როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნეს საქმიანობის შემთხვევაში.

მეტის ნახვა

სტარტაპ საქართველო

ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის - „სტარტაპ საქართველოს" მიზანია მოქალაქეებს, მათ შორის, უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს, მიეცეთ უნიკალური შანსი - განახორციელონ სიახლეზე ორიენტირებული ბიზნეს-იდეები და დაიწყონ საკუთარი ბიზნესი. პროგრამის განხორციელების შედეგად, ქვეყანაში უფრო ამაღლდება სამეწარმეო სულისკვეთება, გაჩნდება მრავალი ახალი ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობა, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

მეტის ნახვა

თანადაფინასნების გრანტები სტარტაპებისთვის

სახელმწიფო პროგრამას ახორციელებს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტო, რომლის მიზანია დამწყები, კერძო, მცირე და ინოვაციური საწარმოების ხელშეწყობა. პროგრამა ითვალისიწინებს ისეთი ბიზნეს-იდეების დაფინანსებას, რაც გულისხმობს, ინოვაციური, ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული და გლობალური პოტენციალის მქონე პროდუქტების/სერვისების შემუშავება/ათვისების და მათი შემდგომი კომერციალიზაციის გზით, საქართველოში ინოვაციის და ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის სტიმულირებას.

მეტის ნახვა

მცირე გრანტები ინოვაციური პროექტებისთვის

სახელმწიფო პროგრამა გულისხმობს ინოვაციური სახის პროექტების დაფინანსებას, მაქსიმუმ 5000 ლარის ოდენობით, შემდეგი მიმართულებით: პროტოტიპის გრანტი - გაიცემა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში პროტოტიპის შექმნის, მისი გამოცდის, დახვეწის ან/და გაუმჯობესების მიზნით; ღონისძიების გრანტი - გაიცემა საქართველოში ინოვაციების ხელშემწყობი ღონისძიების ჩატარების მიზნით (ჰაკათონის, მეიქათონის და სხვ.); სამგზავრო გრანტი - მოიცავს ინოვაციების ან/და ტექნოლოგიების მიმართულებით, საერთაშორისო ღონისძიებებში დაინტერესებული პირის მონაწილეობის დაფინანსებას.

მეტის ნახვა

ტურიზმის განვითარება

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამა "ზრდა" (Zrda) მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონების მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას. პროექტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა სოფლისა და სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარება, ძირითადად სამცხე-ჯავახეთში, სამეგრელოსა და თუშეთში და იგი ორიენტირებულია აგრო, ეკო, სათავგადასავლო და კულტურულ ტურიზმზე. რეგიონებში ტურიზმის განვითარების მხარდასაჭერად პროგრამა ხელს უწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტების შემუშავებას, ახალი ტურისტული ობიექტების და ღირშესანიშნაობების პოპულარიზაციასა და ტურიზმის სექტორში ჩართული მხარეების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის გაუმჯობესებას. პროექტი, აგრეთვე, ითვალისწინებს საოჯახო ტიპის სასტუმროების განვითარების ხელშეწყობას ზემოჩამოთვლილ რეგიონებში და ასევე, ქვემო და შიდა ქართლში. პროექტში ჩართვა შეუძლიათ საქართველოს/ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს წლის ნებისმიერ დროს.

 

მეტის ნახვა

მეწარმე ქალბატონების მხარდაჭერის პროგრამა 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მეწარმე ქალების მხარდაჭერის პროგრამხელ უწყობს საქართველოში ქალთა ჩართულობას ბიზნესში. პროგრამა ფინანსების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს ადგილობრივი ბანკების მიერ გამოყოფილი საკრედიტო ხაზების მეშვეობით, რომლებიც გამიზნულია მხოლოდ იმ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის, რომლებსაც ქალები ხელმძღვანელობენ, იგულისხმება ის საწარმოები, სადაც თანამშრომელთა რაოდენობა 250-ზე ნაკლებია, ხოლო წლიური ბრუნვა 50 მილიონ ევროზე ან ბალანსი 43 მილიონ ევროზე ნაკლებია. პროგრამა, აგრეთვე, ითვალისწინებს დაფინანსებას ახალი წამოწყებებისთვის. კერძოდ, კომპანიის მთლიან ოპერაციულ მართვას უნდა ახორციელებდეს ქალი. ის შეიძლება ასევე მთლიანად ან ნაწილობრივ ფლობდეს ამ კომპანიას. მეწარმე ქალების მხარდაჭერის პროგრამა მოქმედებს საქართველოს მასშტაბით და იგი ეხება თითქმის ყველა სექტორს, გარდა საბანკო და ფინანსური მომსახურებები, სამხედრო საქონლისა და მომსახურებების წარმოების, აზარტული თამაშების ბიზნესისა და თამბაქოს სფეროებისა.

მეტის ნახვა

სასარგებლო ბმულები