პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ფინეთი

ქ. ჰელსინკი

Finland Vantaa - ფინეთ-საქართველოს ურთიერთობათა საერთაშორისო ცენტრი შეიქმნა 2001 წელს. ცენტრის მთავარი მიზნებია ქართული კულტურისა და ეკონომიკურ შესაძლებლობათა პოპულარიზაცია ფინეთსა და სკანდინავიის ქვეყნებში

საკონტაქტო მონაცემები:

თავმჯდომარე: ეთერ-კვენეტაძე-სარრე

ტელ: +358453156616; ფაქსი: +35898571074

ელ-ფოსტა: eteri_sarre@hotmail.com; georgiafinland@mail.ru

Facebook: Finland Vantaa

სასარგებლო ბმულები