პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა

ქ. ბერლინი

ბერლინის ქართული სახლი / Das georgische Haus von Berlin /

დაარსდა 2007 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაცია, ემიგრანტებისადმი თანადგომა, ქართული კულტურის  პოპულარიზაცია გერმანიაში.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: თამარ შალამბერიძე

მის: Pestalozzistr.87, 10625 Berlin

ტელ: +49 176 56730201

ელ-ფოსტა: hereti@list.ru; georgischeshaus@yahoo.de

ვებ-გვერდი: www.georgisches-haus-berlin.de

Facebook: ბერლინის ქართული სახლი


 

ქ. ბერლინი

საზოგადოება "ქართულ–გერმანული ფორუმი" / Georgisch-Deutsches Forum /

დაარსდა 2012 წელს. ორგანიზაციის მიზანია ქართულ დიასპორაში ეროვნული თვითმყოფადობის და მშობლიური ენის შენარჩუნება, ქართული კულტურის და საქართველოს პოპულარიზაცია გერმანიაში. ორგანიზაციასთან მოქმედებს ქართული საკვირაო სკოლა, სადაც მიმდინარეობს ქართული ენის სწავლება.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ქეთევან ოდიშელი

მის: Hortensienstr. 52 12203 Berlin

ელ-ფოსტა: ketino@aol.com; sonntagsschule@georgien-berlin.de

Facebook: Georgisch-Deutsches Forum e.V.


 

ქ. ბერლინი

ბერლინის ქართული კულტურის ცენტრი / Georgisches Kulturzentrum Berlin /

დაარსდა 2016 წელს. ორგანიზაციის მიზანია გერმანული საზოგადოებისათვის საქართველოს და ქართული კუტურის გაცნობა, ინფორმაციის გავრცელება ქართული ხელოვნების და კულტურის შესახებ, ქართულ-გერმანული ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა განათლების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროში.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელები: ეკატერინე შარაშიძე და ნინო გელაშვილი

ტელ: +49 302 5019415 (ეკატერინე შარაშიძე)

ელ-ფოსტა: info@kulturgeorgien.com

Facebook: Georgisches Kulturzentrum Berlin


 

ქ. პოტსდამი

ბრანდენბურგ-საქართველოს საზოგადოება / Brandenburgisch-Georgische Gesellschaft e.V. /

დაარსდა 1996 წლის 3 მარტს. ორგანიზაციის მიზნებია ბრანდენბურგის, ნაწილობრივ ბერლინის, ფედერალური მიწების სახელისუფლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საქართველოს სახელისუფლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე მოსწავლე ახალგაზრდებს შორის ეკონომიკური, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სავაჭრო, ტურისტული, კულტურული, სპორტული, ორმხრივი, საქმიანი ურთიერთობების საერთო კოორდინაციის განხორციელება.

საკონტაქტო მონაცემები:

თავმჯდომარე: პავლე შპეტიშვილი

მის:  Schulstraße, D-14482 Potsdam, Germany

ტელ: +49 331 2700240; +49 177 7446104

ელ-ფოსტა: bgg@online.de

ვებ-გვერდი: www.georgika.de; www.bbag-ev.de

Facebook: Brandenburgisch-Georgische Gesellschaft

Facebook: საქართველო ბრანდენბურგის საზოგადოება (აჭარის ფილიალი)


 

ქ. მიუნხენი

გერმანიის ქართული სათვისტომო / Georgischer Veren in Deurschland /

დაარსდა 1945 წელს. სათვისტომოს მიზანს გერმანიაში მცხოვრები ქართველების შეკავშირება, მათი თანადგომა, გერმანულ საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, გერმანიასა და საქართველოს შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, საგანმანათლებლო კავშირების გაღრმავება  წარმოადგენს. ორგანიზაციასთან ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა, სადაც ისწავლება ქართული ენა და ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია, ტარდება მუსიკის გაკვეთილები.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ლერი დათაშვილი

მის: Römerhofweg 51c, 85748 Garching b. München

ელ-ფოსტა: info@satvistomo.de; qartuli@satvistomo.de; leri.datashvili@satvistomo.de

ვებ-გვერდი: გერმანიის ქართული სათვისტომო

Facebook: Georgischer Veren in Deurschland


 

ქ. ბილეფელდი

ბილეფელდის გერმანულ-ქართული საზოგადოება / Deutsch-georgische Gesellschaft Bilefeld e.V. /

დაარსდა 2003 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია საზღვარგარეთ ქართულ დიასპორაში ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის, მშობლიური ენის შენარჩუნება, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, თანამემამულეებისადმი თანადგომა, გერმანულ-ქართული ურთიერთობების გაღრმავება. საზოგადოებასთან ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა, სადაც ისწავლება ქართული ენა და ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ჯიმშერ ბედიანაშვილი

მის: An der Bleiche 27a 33813 Oerlinghausen

ტელ: +49 171 5247017

ელ-ფოსტა: iberieli@web.de


 

ქ. ნიურნბერგი

ქართული კულტურის ცენტრი INKO / Georgishes Kulturzentrum INKO e.V. /

დაარსდა 1999 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია საქართველოს კულტურისა და ტრადიციების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, ქართული ტურიზმის და ბიზნესის ხელშეწყობა და განვითარება, ქველმოქმედება, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება. ორგანიზაციასთან ფუნქციონირებს ქართული საკვირაო სკოლა და ქართული ცეკვის სტუდია "იბერია", ტარდება ქართული კომპოზიციებისა და სიმღერების შემსწავლელი გიტარის გაკვეთილები და გერმანული ენის კურსი უფროსებისათვის, გერმანულ გარემოსთან ინტეგრაციის ხელშესაწყობად.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ქეთევან ბორუფკა-საბაშვილი

მის: Nachbanchaffshaus Gostenhof, Adam-Klein Straße 6, 9O429 Nürnberg

ტელ: +43 676 5501787

ელ-ფოსტა: keti.borufka@gmail.com

Facebook: ინკო-INKO Georgisches Kulturzentrum e.V. in Nürnberg


 

ქ. ფრანკფურტი

ფრანკფურტის ქართულ-გერმანული კულტურისა და განათლების ორგანიზაცია "გეორგიკა" / Georgica e. V. Deutch-Georgischer Verein fur Kultur und Bildung /

დაარსდა 2019 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია საქართველოსა და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, გერმანიაში მცხოვრებ თანამემამულე მოზარდებში ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელია: მაია შავლიაშვილი

მის: Rothschildallee 61, 60389 Frankfurt

ტელ: +49 176 84646701

ელ.ფოსტა: mshavlia@yahoo.de

ვებ-გვერდი: www.georgica.de


 

ქ. ფრანკფურტი

ფრანკფურტის გერმანულ-აღმოსავლეთ ევროპული ასოციაცია / Deutsch-Osteuropäische Vereinigung von Frankfurt /

დაარსდა 2011 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია გერმანიაში მცხოვრებ ქართულ დიასპორაში კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ნინო ყამბეგაშვილი

მის: Rohrbachstrasse 37, 60389 Frankfurt am Main.

ელ-ფოსტა: info@dgvwk.de

ვებ-გვერდი: Deutsch-Osteuropäische Vereinigung von Frankfurt


 

ქ. ფრანკფურტი

ქართული ცეკვის, სიმღერის, ხელოვნებისა და კუტურის გაერთიანება "კავკასიადა" / Georgischer Verein für Tanz, Gesang, Kunst und Kultur Caucasiada e.V. /

დაარსდა 2016 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია გერმანიაში, გერმანელ ხელოვანებთან კონტაქტების დამყარების ხელშეწყობა, ქართველი ემიგრანტებისთვის ზოგადი კონსულტაციების გაწევა, კულტურული გაცვლითი ღონისძიებების ორგანიზება.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელები: ნანა ჭავჭანიძე და სოფო გუჯაბიძე

მის: Im Prüfling 55; 60389 Frankfurt am Main, Deutschland

ელ-ფოსტა: info@caucasiada.com

Facebook: Caucasiada e.V


 

ქ. შტუტგარდი

წმ. ილია მართლის სახ. სამრევლო შტუტგარტში / Georgische Orth. Kirche in Deutschland (Stuttgart) e.V. /

დაარსდა 2005 წელს. სამრევლოს მიზნებია ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, საქართველოს კულტურისა და ტრადიციების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, ქველმოქმედება, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება გერმანიაში. სამრევლოსთან ფუნქციონირებს ქართული საკვირაო სკოლა "აი ია".

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელები: ნიკოლოზ ქიზიყურაშვილი და ეკატერინე ცირიკაშვილი

მის: Sarweystrasse 10, 70191 Stuttgart. Germany

ელ-ფოსტა: eka_tsirikashvili@yahoo.de

Facebook: წმ. ილია მართლის სახ. სამრევლო შტუტგარტში


 

ქ. შტუტგარდი

შტუტგარტის ხელოვნების და მუსიკის საზოგადოება / Art Music Georgia Verein /

დაარსდა 2018 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია საქართველოსა და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, მოზარდ თაობაში ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება,  ქართული და გერმანული კულტურის ურთიერთგაზიარება.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ანა ნანუაშვილი

მის: Libanonstrasse 35, 70184 Stuttgart, Germany

ტელ: +49 171 9488345

ელ-ფოსტა: ana_nanua@yahoo.de

Facebook: https://www.facebook.com/GeorgischerMusikVereinStuttgart/


 

ქ. დორტმუნდი

ინტერკულტურული ასოციაცია "დედა ენა" / Interkulturelle Vereinigung "Dedaena" /

დაარსდა 2016 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია გერმანიაში, ქ. დორტმუნდში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტებში ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის და მშობლიური ენის შენარჩუნება, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია. ორგანიზაციასთან ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა, სადაც ისწავლება ქართული ენა და ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია, ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის კლასები.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ნანა ჭანიშვილი-შონ

მის: Heinrichstraße14, 44137 Dortmund

ელ-ფოსტა: N.chanishvili-schoen@dedaena.de; info@dedaena.de

ვებ-გვერდი:  www.dedaena.de

Facebook: ინტერკულტურული ასოციაცია "დედა ენა"


 

ქ. ერფტრუტი

"ქართულ-გერმანული კულტურული საზოგადოება თიურინგიაში" / Georgisch-Deutsche Kulturgesellschaft in Thüringen /

დაარსდა 2006 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია საქართველოს კულტურისა და ტრადიციების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, ქველმოქმედება, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება. ორგანიზაციასთან ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა, სადაც ისწავლება ქართული ენა და ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: დიანა ცერცვაძე

მის: Warschauer St.7-0505 99089 ERFURT, Germany

ელ-ფოსტა: diana-999@web.de; georgischer_verein@web.de


 

ქ. ვიტენი

ქართულ-გერმანული კულტურული ორგანიზაცია "კოლხი" / Georgisch-Deutsche Kulturorganisation "Kolkhi" /

დაარსდა 2007 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია საქართველოსა და გერმანიას შორის კულტურული ურთიერთობების განმტკიცება, საქართველოს და ქართული კულტურის გერმანიაში პოპულარიზაცია.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ნანა შანავა

ელ-ფოსტა: nana_shanava@gmx.de

ვებ-გვერდი: www.kolchis-ev.de


 

ქ. რეგენსბურგი

ქართულ-გერმანული კულტურული ასოციაცია "იმერ-ამიერ" / Georgisch-Deutscher Kulturverein "Imer-Amier" /

დაარსდა 2011 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია ქართული კულტურის და საქართველოს პოპულარიზაცია, ორ ქვეყანას შორის მეგობრული ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა, მიგრანტების, განსაკუთრებით კი ბავშვებისა და მოზარდების გერმანულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ორგანიზაციასთან ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა. სკოლაში ისწავლება ქართული ენა და ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია და გეოგრაფია, ტარდება ცეკვის გაკვეთილები.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ლიანა მანჯავიძე

მის: Humboldtstraße 34, 93053 Regensburg, Germany

ელ-ფოსტა: liamanjavidze25@yahoo.de


 

ქ. ფრაიბურგი

ქართველ სტუდენტთა გაერთიანება "ხორუმი" / Verein der georgischen Studierenden in Freiburg "Khorumi" /

დაარსდა 2016 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია გერმანიასა და საქართველოს შორის კულტურული ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა, ქართული კულტურისა და ტრადიციების საზღვარგარეთ პოპულარიზაცია.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ნათია კვესელაძე

ელ-ფოსტა: khorumi.verein@gmail.com

Facebook: Verein der Georgischen Studierenden in Freiburg i.B.


 

ქ. ჰამბურგი

გერმანულ-კავკასიური საზოგადოება „ლილე“ / Deutsch – Kaukasische – Gesellschaft Lile e.V. /

დაარსდა 1999 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია ხალხთა შორის კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული კულტურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაცია, კულტურული პროექტების განხორციელება.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: მარიკა ლაფაური-ბურკი

მის: Max-Brauer-Alle 68, 22765, Hamburg, Germany

ელ-ფოსტა: info@lile.de

ბლოგი: გერმანულ-კავკასიური საზოგადოება "ლილე"


 

ქ. ჰამბურგი

ხელოვნების და კულტურის ცენტრი იბერია, ქართული ცეკვის სტუდია იბერია / Georgisches Tanzstudio, Kunst und Kultur Zentrum "IBERIA" /

დაარსდა 2014 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია საქართველოს და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, მოზარდ თაობაში კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ანა ჩოხელი

მის: Rhiemsweg 94, 22111 Hamburg, Germany

ელ-ფოსტა:  Georgian-dance@hotmail.com

ტელ: +49 175 8687844 

Facebook: http://www.facebook.com/pg/georgisches.tanzstudio.iberia


 

ქ. ჰანოვერი

ჰანოვერის ქართული სათვისტომო / GeMi e.V. Georgische Migranten /

დაარსდა 2013 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, თანამემამულეების თანადგომა,  ჰანოვერში მცხოვრები ქართველების ადგილობრივ საზოგადოებასთან ინტეგრაცია.

საკონტაქტო მონაცემები:

თავმჯდომარე: თორნიკე მურცხვალაძე

მისამართი:  Goethestraße 43, 30169 Hannover

+49 (0) 174 962 00 61

ელ. ფოსტა: tornike.mutskhvaladze@gmx.de

Facebook: Georgische Migrantinnen und Migranten e.V.


 

ქ. დიუსელდორფი

„მრევლი“ - წმ. ანთიმოზ ივერიელის სახელობის დიუსელდორფის ქართული მართლმადიდებლური სამრევლო

დაარსდა 2006 წლის 19 ნოემბერს, ქალაქ დიუსელდორფში. სამრევლოს მიზნებია ეროვნული თვითმყოფადობისა და მართლმადიდებლური მრწამსის შენარჩუნება, თანამემამულეთა გაერთიანება, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია. სამრევლოსთან ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა და ქართული ცეკვის შემსწავლელი ჯგუფი.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: სამრევლოს წინამძღვარი არქიმანდრიტი ისე (გელაშვილი)

მის:  Fährstraße 95, 40221 Dusseldorf

ელ-ფოსტა: info@mrewli.de; d.lapiaschwili@mrewli.de

ვებ-გვერდი: www.mrewli.de


 

ქ. კარლსრუე

ასოციაცია - წმ. დავით აღმაშენებლის სახელობის ქართული მართლმადიდებლური სამრევლო კარლსრუეში

დაარსდა 2008 წელს. სამრევლოს მიზნებია ეროვნული თვითმყოფადობისა და მართლმადიდებლური მრწამსის შენარჩუნება, საქართველოს კულტურისა და ტრადიციების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, ქველმოქმედება, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება გერმანიაში. სამრევლოსთან 2013 წლიდან ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა "ფესვები“. 

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ეკატერინე შანი

მის: Alfred Reichel, Sophienstraße 22, D-76133 Karlsruhe, Germany

ელ-ფოსტა: geoinka@googlemail.com

საკვირაო სკოლა:  ფესვები-Wurzeln Georgische Schule-Kindergarten


 

ქ. კიოლნი

ქ. კიოლნის ქართველ სტუდენტთა გაერთიანება - „აისი“ / Georgische Hochschulgruppe "Aisi" /

დაარსდა 2013 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია გერმანიაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების მხარდაჭერა, საქართველოს და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ნინო ბურდილაძე

ელ-ფოსტა: aisi-info@uni-koeln.de

სასარგებლო ბმულები