პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ლეგალური ემიგრაციის და იმიგრაციის გზამკვლევი

გზამკვლევი ლეგალური ემიგრაციის და იმიგრაციის შესახებ

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია ევროკავშირის მხარდაჭერით აწარმოებს საინფორმაციო კამპანიას „ლეგალური მიგრაცია - საუკეთესო არჩევანი”, რომლის ფარგლებში შემუშავდა საინფორმაციო გზამკვლევი ლეგალური ემიგრაციისა და იმიგრაციის შესახებ.

მეტის ნახვა

საბერძნეთში ლეგალური მიგრაციის გზამკვლევი

საბერძნეთში ლეგალური მიგრაციის გზამკვლევი მოიცავს საბერძნეთის რესპუბლიკაში ამჟამად მოქმედ ყველა იმ სამართლებრივ დოკუმენტს, რომლებიც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებს საბერძნეთში ლეგალურად თუ არალეგალურად ბინადრობის პირობებში, მათ შორის, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა განათლების მიღება, ჯანდაცვის მომსახურება, დასაქმება და სხვა.

მეტის ნახვა

სასარგებლო ბმულები