პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მაღალმთიანი რეგიონების განვითარება

მაღალმთიან რეგიონებში სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის გეოგრაფიული არეალი მოიცავს მუნიციპალიტეტების იმ დასახლებებს, რომლებზედაც ვრცელდება „მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილება.

მეტის ნახვა

სასარგებლო ბმულები