პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სახელმწიფო საგრანტო პროგრამა „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა“

სახელმწიფო საგრანტო პროგრამას „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა“ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2019 წლიდან ახორციელებს. ყოველწლიური პროგრამის მიზანია დიასპორულ საქმიანობაში საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეთა ჩართულობის მაღალი დონის უზრუნველყოფა და დიასპორული ინიციატივების წამახალისებელი სისტემური მიდგომის დანერგვა.

პროგრამა დიასპორაზე მიმართული ინიციატივების დაფინანსების მექანიზმის საშუალებით ხელს უწყობს დიასპორასა და სახელმწიფოს შორის კავშირების გაღრმავებას. "დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობის" პროგრამის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

"დიასპორული ინიციატივების ფონდის" პროგრამის ფარგლებში, ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით და წინასწარ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღია კონკურსის წესით აფინანსებს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ დიასპორასთან დაკავშირებით წარმოდგენილ პროექტებს და შემდგომში ახორციელებს მონიტორინგს მათ შესრულებაზე.

საგრანტო თანხის საერთო ოდენობა შეადგენს 500 000 ლარს, ხოლო კონკურსში გამარჯვებულ თითოეულ კანდიდატს კი გრანტის სახით გადაეცემა არაუმეტეს 30 000 ლარი.

 

2019 და 2020 წლებში გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში სულ დაფინანსებულ იქნა 73 პროექტი, ბენეფიციართა რაოდენობამ კი 50 000-მდე თანამემამულე შეადგინა.

                                                                                                          

 

2020 წელს, პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის შედეგად, გამოვლინდა 45 გამარჯვებული თანამემამულე მსოფლიოს 19 ქვეყნიდან. წელს პრიორიტეტი მიენიჭა იმ პროექტებს, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა პანდემიის შედეგად შექმნილი კრიზისული ვითარების ფონზე უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დახმარება და მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების/გაერთიანებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

 

2020 წლის კონკურსის გამარჯვებულ დიასპორელთა წარდგენა

                                                                                                      

 

2019 წელს, აღნიშნული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის შედეგად, გამოვლინდა 28 გამარჯვებული. პრიორიტეტი მიენიჭა იმ პროექტებს, რომელთა მიზანს წარმოადგენა საზღვარგარეთ საქართველოსა და ქართული კუტლურის შესახებ ცნობადობის ამაღლება:

 

[პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს შემდეგ ელ-ფოსტაზე: [email protected]

სასარგებლო ბმულები