პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერა 2019

2019 წელს, აღნიშნული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის შედეგად, გამოვლინდა 28 გამარჯვებული. პრიორიტეტი მიენიჭა იმ პროექტებს, რომელთა მიზანს წარმოადგენა საზღვარგარეთ საქართველოსა და ქართული კუტლურის შესახებ ცნობადობის ამაღლება:

 

სასარგებლო ბმულები