პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერა 2020

2020 წელს, პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის შედეგად, გამოვლინდა 45 გამარჯვებული თანამემამულე მსოფლიოს 19 ქვეყნიდან. წელს პრიორიტეტი მიენიჭა იმ პროექტებს, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა პანდემიის შედეგად შექმნილი კრიზისული ვითარების ფონზე უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დახმარება და მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების/გაერთიანებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

 

2020 წლის კონკურსის გამარჯვებულ დიასპორელთა წარდგენა

სასარგებლო ბმულები