პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერა 2021

2021 წელს “დიასპორული ინიციატივის ხელშეწყობის” ფარგლებში დაფინანსდა 22 პროექტი:

 

2021 წლის კონკურსში გამარჯვებული დიასპორელების წარდგენა

სასარგებლო ბმულები