პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საინვესტიციო შესაძლებლობები რეგიონების მიხედვით

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "საქართველოში საზღვრის და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა (SBMMG)" ფარგლებში, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) ინიციატივითა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით, იმერეთისა და კახეთის რეგიონებში დაიწყო და მიმდინარეობს საინვესტიციო რესურსების აღწერა, რაც შესაძლებლობას მისცემს საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესებულ მიგრანტებს (და არა მარტო მათ) მიიღონ საჭირო ინფორმაცია ყველა იმ დიდი თუ მცირე საინვესტიციო რესურსის შესახებ, რომელიც მოცემულ ეტაპზე იყიდება, იჯარით გაიცემა ან თანაინვესტირების შესაძლებლობას იძლევა. საინვესტიციო რესურსები კონკრეტული მუნიციპალიტეტების დასახლებული პუნქტების (ქალაქი, დაბა, სოფელი) მიხედვით არის განთავსებული, თუმცა რესურსების მოძიება პოტენციური ინვესტორისთვის საინტერესო პარამეტრების მიხედვითაც არის შესაძლებელი.

ვფიქრობთ, საინვესტიციო რესურსების შესახებ მოცემული მინიმალურად აუცილებელი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს:

Ø წარმოდგენას შეუქმნის არსებულ საინვესტიციო აქტივებზე;

Ø დაეხმარება ინვესტირების შესაძლებლობების იდენტიფიკაციაში;

Ø ასტიმულირებს კონკრეტული ბიზნეს-იდე(ებ)ის გენერირებას;

Ø გაუმარტივებს ინვესტირებაზე გადაწყვეტილების მიღებას.


სასარგებლო ბმულები